سامان استخدام | استخدامهاي شهر ستانها


43 نفر آنلاين



رديف عنوان استخدامي مهلت ثبت نام نوع جنسيت جزئيات
1

استخدام (دورکار و آنلاین) مترجم ، محقق و تایپیست

1396-01-10خصوصيزن و مردجزئيات
2

استخدام شرکت سافت هاب در مشهد

1396-01-10خصوصيزن و مردجزئيات
3

استخدام شرکتی فعال در زمنیه نفت و گاز در اهواز

1396-01-10خصوصيمردجزئيات
4

استخدام گروه آسایش در اصفهان

1396-01-10خصوصيزن و مردجزئيات
5

استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی در اصفهان

1396-01-10خصوصيزن و مردجزئيات
6

استخدام یک شرکت خصوصی در کرمانشاه

1396-01-10خصوصيزنجزئيات
7

استخدام در محیطی پویا در آبادان

1396-01-11خصوصيزن و مردجزئيات
8

استخدام شرکت راهسازی اژگو در گرمسار

1396-01-15خصوصيزن و مردجزئيات
9

استخدام شرکت دورنمای بسته بندی در تبریز

1396-01-15خصوصيزن و مردجزئيات
10

استخدام یک شركت توليدی در بم

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
11

استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت آذر طلایی پاک خزر در تبریز

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
12

استخدام شركت مهندسي تاپكو در اصفهان

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
13

استخدام یک کتابفروشی معتبر در ساری

1396-01-20خصوصيزنجزئيات
14

استخدام دو ردیف شغلی در شرکت دیپون آریانا در کرمان

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
15

استخدام شرکت صنایع کاغذی خراسان گلریز در ارومیه

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
16

استخدام یک شرکت معتبر در آبادان

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
17

استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت کنترل ماشین سرو در تبریز

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
18

استخدام چند ردیف شغلی در شرکت ستاره سهیل تبریز

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
19

استخدام دو ردیف شغلی در یک مجتمع تولید مس کاتد در شاهرود

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
20

استخدام چند ردیف شغلی در یک شرکت فعال در تبریز

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
21

استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
22

استخدام شرکت فن آوران ارتباطات پالیز در یزد

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
23

استخدام شركت جهانمير در شیراز

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
24

استخدام شرکت رها پرواز در مشهد

1396-01-20خصوصيزن و مردجزئيات
25

استخدام بنیاد دانش بنیان آفبا در چند استان کشور

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
26

استخدام 4 ردیف شغلی در شركتي فعال در حوزه IT در تبریز

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
27

استخدام شرکت مصاع صنعت در مازندران

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
28

استخدام دو ردیف شغلی در یک مرکز ژنتیک در مشهد

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
29

استخدام چند ردیف شغلی در شرکت فرآورده های لبنی بینالود نیشابور

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
30

استخدام مرکز آموزش فدک آل محمد در مشهد

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
31

استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت صنعتی معتبردر شیراز

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
32

استخدام یک شرکت صنعتی در اهواز

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
33

استخدام چند ردیف شغلی در مجتمع گردشگری دهکده مخملکوه در خرم آباد

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
34

استخدام چند ردیف شغلی در شرکت گلپخش اول در لرستان

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
35

استخدام شرکت تدبیر تجارت پیشرو درساری

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
36

استخدام شرکت رسانه پرداز سپاهان دراصفهان

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
37

استخدام یک شرکت معتبر در اراک

1396-01-25خصوصيزنجزئيات
38

استخدام در شرکت سیمان جوین درمشهد

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
39

استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در حومه کرمان

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
40

استخدام یک گروه صنعتی در قم

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
41

استخدام 4 ردیف شغلی در یک ،دفترفنی درتبریز

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
42

استخدام موسسه دیجیتال ماکان در اصفهان

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
43

استخدام شرکت آرد بهارستان در اصفهان

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
44

استخدام شرکت پتروشیمی برنا در سراسر کشور

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
45

استخدام شرکت گل پونه در شیراز

1396-01-25خصوصيمردجزئيات
46

استخدام یک شرکت معتبر درقزوین

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
47

استخدام شرکت باسورک در مرکزی

1396-01-25خصوصيمردجزئيات
48

استخدام 3 ردیف شغلی در گروه بازرگانی حیدری در یزد

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
49

استخدام شرکت نرم افزاری آپنوتک در مشهد

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
50

استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در گرگان

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
51

استخدام دو ردیف شغلی در یک مجتمع گردشگری در خرم آباد

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
52

استخدام گروه بازرگانی آرین شانا در تبریز

1396-01-25خصوصيزن و مردجزئيات
53

استخدام چند ردیف شغلی در تجهیزات مدرن آشپزخانه آدلان در قم

1396-01-26خصوصيزن و مردجزئيات
54

استخدام موسسه امین در سراسر کشور

1396-01-26خصوصيزن و مردجزئيات
55

استخدام رستوران قدح درمازندران

1396-01-26خصوصيزن و مردجزئيات
56

استخدام شرکت بیمه معلم کد2442 در مازندران

1396-01-26خصوصيزن و مردجزئيات
57

استخدام شرکت ترش کام (ترشی سون) در سراسر استان آذربایجان شرقی

1396-01-26خصوصيزن و مردجزئيات
58

استخدام کلینیک دندانپزشکی لبخند آمل

1396-01-26خصوصيزنجزئيات
59

استخدام یک شرکت معتبر درقم

1396-01-26خصوصيمردجزئيات
60

استخدام یک رستوران معتبر در کرمان

1396-01-26خصوصيزن و مردجزئيات
61

استخدام دو ردیف شغلی در یک شرکت معتبر صنعتی در مشهد

1396-01-26خصوصيزن و مردجزئيات
62

استخدام ۴ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در بروجرد

1396-01-27خصوصيزن و مردجزئيات
63

استخدام یک شرکت معتبر در قزوین

1396-01-28خصوصيزن و مردجزئيات
64

استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت برگ سیب سبز

1396-01-28خصوصيزن و مردجزئيات
65

استخدام شرکت ابراهیم شعبه گیلان

1396-01-28خصوصيزن و مردجزئيات
66

استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت آسوریک در شیراز

1396-01-29خصوصيزن و مردجزئيات
67

استخدام شرکت بازرگانی گلناری در شیراز

1396-01-29خصوصيزن و مردجزئيات
68

استخدام صنایع غذایی آکو نمایندگی استان گیلان

1396-01-29خصوصيزن و مردجزئيات
69

استخدام فروشگاه فرسان در یزد

1396-01-29خصوصيزن و مردجزئيات
70

استخدام چند ردیف شغلی در یک رستوران در ساری

1396-01-29خصوصيزن و مردجزئيات
71

استخدام چند ردیف شغلی در شرکت مشهد فورجینگ در مشهد

1396-01-29خصوصيزن و مردجزئيات
72

استخدام شرکت پرتوتک سامانه در اصفهان

1396-01-29خصوصيزن و مردجزئيات
73

استخدام چند ردیف شغلی در یک گروه صنعتی در تهران و بروجرد

1396-01-29خصوصيزن و مردجزئيات
74

استخدام 3 ردیف شغلی در یک کارخانه تولیدی در ساری

1396-01-29خصوصيزن و مردجزئيات
75

استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت حدیدسازان سپهر ایرانیان در کرج

1396-06-25خصوصيزن و مردجزئيات
76

استخدام دیپلم تا لیسانس برق و مکانیک

1393-005-03خصوصيمردجزئيات
77

استخدام تعدادی لیسانس الکترونیک

1393-080-04خصوصيمردجزئيات
78

استخدام حسابدار و کمک حسابدار در مشهد

13934-01-29خصوصيزن و مردجزئيات
79

استخدام کارمند بیمه – قم

1394-04-117خصوصيزنجزئيات
80

استخدام کارشناسی کتابداری یا رشته های مرتبط بعنوان نیروی بایگانی در اصفهان

1394-04-280خصوصيزن و مردجزئيات
81

اگهی استخدام منشی آشنا به کامپیوتر در شهر قم

1395-10227خصوصيزن و مردجزئيات
82

استخدام تبریز – مهندس عمران

1393-0060-30خصوصيمردجزئيات
83

استخدام حسابدار صنعتی در کارخانه تولیدی محصولات آرایشی و بهداشتی واقع در استان البرز

1394-06-2500خصوصيزن و مردجزئيات
84

استخدام یک شرکت معتبر پیمانکاری در قم

1395-12-0200خصوصيزن و مردجزئيات



اين سايت در ستاد ساماندهي سايتهاي اينترنتي ثبت گرديده و فعاليت آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد

بانک شهر بانک گردشگری بانک سرمایه بانک سامان بانک پاسارگاد بانک تجارت بانک ملت