سامان استخدام|کاریابی|کاریاب| دانلود رایگان سوالات استخدامی


51 نفر آنلاين


جذب هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای   بازديد : 2290 |  1394-12-12

جذب هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

 براساس نقل از خبرگزاری ایسنا: دکتر مسعود شفیعی رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اشاره به فرایند تطبیق کادر آموزشی این دانشگاه با اعضای هیئت علمی بیان کرد: تا پایان سال حدود ۱۰۰۰ عضو هیئت علمی فنی خواهیم داشت.

شفیعی در مراسم طرح تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیئت علمی با اشاره به انتقال دانشگاه فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم گفت: دانشگاه فنی و حرفه‌ای از زیر مجموعه وزارت آموزش پرورش خارج شده و به وزارت علوم پیوست اما هنوز ساختار وزارت آموزش و پرورش را حفظ کرده و مرکب از مدرس، هنر آموز، دبیر و غیره بود. در صورتی که کادر آموزشی دانشگاه‌ها شامل مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام می‌شود.

وی با اشاره به فرایند تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیئت علمی افزود: این تطبیق باعث ارتقای انگیزه کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای شده است و حفظ پسوند فنی در درجات علمی افراد نشان دهنده مهارت محور بودن آنها است.

از سوی دیگر افراد پس از اینکه با اعضای هیئت علمی تطبیق داده می‌شوند باید در کارهای تحقیقاتی طرح‌های تحقیقاتی ارتباط صنعت و دانشگاه و غیره مشارکت داشته باشند زیرا این امر موجب ارتقای دانشگاه می‌شود.

وی با بیان اینکه این دانشگاه دارای ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ کادر آموزشی در سراسر ایران است افزود: طبق مصوبه هیئت امنا همه این افراد به جز حدود ۲۰۰ نفر که رشته‌های آنها مناسب دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیست تطبیق داده می‌شوند. البته بررسی شرایط افرادی که هنوز تطبیق داده نشده‌ا ند در آینده بررسی می‌شود.

جذب اعضای هیئت علمی فنی و حرفه‌ای از طریق وزارت علوم

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مورد نحوه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای توضیح داد:‌جذب اعضای هیئت علمی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای توسط فراخوان جذب وزارت علوم انجام می‌شود. پس از اینکه وزارت علوم فراخوان جذب اعضای هیئت علمی را اعلام کرد و افراد در این فراخوان شرکت کردند در صورت اینکه شرایط دانشگاه فنی و حرفه‌ای را داشته باشند جذب دانشگاه می‌شوند. طبق برنامه ۳۰ درصد اعضای هیئت علمی باید در مقطع دکترا و ۷۰ درصد آنها در مقطع فوق لیسانس باشند. افرادی که دارای مدرک فوق لیسانس هستند باید سه سال سابقه فنی داشته باشند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیئت علمی امر حساسی بود اظهار کرد: به دلیل حساسیت موضوع، آیین نامه تا چند روز قبل در اختیار افراد قرارداده نشد زیرا ممکن بود چون و چرایی در کار وجود داشته باشد .

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه تطبیق افراد و اعضای هیئت علمی دارای فرایندی است اظهار کرد: وقتی فردی می‌خواهد هیئت علمی شود چه کارشناس و چه هیئت علمی چه جذب و چه تطبیق در وزارت علوم فرایندی دارد که باید طی شود. در همین راستا کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای که اکثرا رسمی و پیمانی هستند هنگامی که می‌خواهند با اعضای هیئت علمی تطبیق داده شوند باید تا صدور حکم چندین مرحله را طی کنند.

دکتر شفیعی با تاکید بر اینکه طبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیئت علمی به معنای ارتقاء نیست اظهار کرد: امیدوارم این فرایند تا پایان سال تمام شود و احکام کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای قبل از پایان سال تبدیل به اعضای هیئت علمی شود. اما تا زمانی که وزارت علوم موافقت نکند نمی‌توانیم حکم را صادر کنیم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه برای تطبیق دو شرط مدنظر قرار دارد گفت: شرط اول این است که افراد قبل از تاسیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، کادر آموزشی بوده باشند و شرط دوم اینکه زمانی که فنی و حرفه‌ای تبدیل به دانشگاه شد این افراد در کادر آموزشی باقی مانده باشند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه رشته تحصیلی برخی اعضای کادر آموزش در ماموریت دانشگاه وجود نداشته است گفت: البته شرایط این افراد در دست بررسی قرار دارد و در جلسه هیئت امنایی که در اسفندماه یا اوایل فروردین تشکیل می‌شود به وضعیت آنها رسیدگی خواهد شد.

دکتر شفیعی با بیان اینکه فرآیند تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌آی با اعضای هیئت علمی زحمت بسیاری داشته است افزود: در این راستا جلساتی با وزیر،‌معاون وزیر علوم، رئیس هیئت امنا و غیره برگزار و در این راستا دو کمیته صلاحیت عمومی و صلاحیت تخصصی تشکیل شد. زیرا هنگامی که حکم افراد به وزارت علوم ارسال شد آنها صورت جلسه این اکمیته را درخواست می‌کنند.

تطبیق هزار نفر از کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای به هیئت علمی

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اشاره به فرایند تطبیق کادر آموزشی این دانشگاه با اعضای هیئت علمی اظهار کرد: تا پایان سال حدود ۱۰۰۰ عضو هیئت علمی فنی خواهیم داشت.

پس از اینکه این امر صورت گرفت باید بررسی کنیم که برای ارتقای دانشگاه چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم.

دکتر شفیعی در ادامه در مورد شرایط عضویت در هیئت علمی توضیح داد: وزارت علوم و هیئت امنا تاکید کرده‌اند که ۳۰ سال فعالیت برای مربی و استادیار ضروری بوده و افراد پس از ۳۰ سال بازنشسته می‌شوند. البته کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای باید توجه داشته باشند که تطبیق با اعضای هیئت علمی اجباری نبوده و افراد می‌توانند مدرس یا کادر آموزشی باقی بمانند. اما اگر اعضای هیئت علمی شدند وزارت علوم اجازه نمی‌دهد که بیش از ۳۰ سال فعالیت کنند.

افزایش حقوق اعضای هیئت علمی از سال آینده

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ادامه در مورد حقوق افراد اظهار کرد: حقوق امسال تغییری نخواهد کرد و افزایش حقوق از سال آینده صورت می‌گیرد.

همچنین افراد باید توجه داشته باشند که هنگامی که تبدیل به عضو هیئت علمی می‌شوند از دیدگاه وزارت علوم وظایفی دارند البته از افراد انتظار ارائه مقالات ISI وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه‌ای دارای دو طیف هیئت علمی است توضیح داد: یک طیف افرادی که کادر آموزشی بوده و تبدیل به هیئت علمی فنی شده‌اند و طیف دیگر افرادی که از قبل هیئت علمی بوده و ما ترجیح می‌دهیم که این افراد هم هیئت علمی فنی شوند اما بار موظف باید مشابه باشد.

وی از تدوین برنامه‌هایی برای ارتقای هیئت علمی خبر داد و گفت: برنامه‌هایی برای بروز کردن، آموزش دادن، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مخصوصا با کشور آلمان و غیره برای ارتقای عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در نظر گرفته شده است.

بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای مطلوب نیست

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ادامه با اشاره به بحث بودجه با تاکید بر اینکه بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای به میزان مطلوب نیست افزود: میزان بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سال ۹۲، ۲۵۰ میلیارد تومان بود که این مبلغ در سال ۹۳ به ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت اما جمع هزینه‌های حقوق قراردادی، رسمی، پیمانی، غذا، حق التدریس، ۳۸۰ میلیارد تومان شد یعنی ۳۰ میلیون تومان بیش از بودجه‌ای که به ما اختصاص یافته بود هزینه کردیم.

دکتر شفیعی ادامه داد: به همین دلیل درخواست کردیم که بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای سرانه‌ای شود. این دانشگاه دارای ۱۸۰ هزار دانشجو است که اگر به هر دانشجو ۳.۵ میلیون تومان بودجه اختصاص یابد به طور کلی بودجه دانشگاه ۶ میلیارد تومان خواهد بود یعنی بودجه ما حداقل باید دو برابر شود.

ادغام معاونت فرهنگی و دانشجویی


رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در پایان همچنین از تغییر ساختار تشکیلاتی دانشگاه فنی و حرفه‌ای خبر داد و افزود: معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه با یکدیگر ادغام شدند و معاونت جدیدی برای نظارت بر بودجه و توسعه راه اندازی شده است.

موضوع : آخرین اخبار استخدامی
برچسب : اخبار استخدامی ,اخرین اخبار استخدامی,اخبار استخدامی جدید,جذب هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای,
اين سايت در ستاد ساماندهي سايتهاي اينترنتي ثبت گرديده و فعاليت آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد

بانک شهر بانک گردشگری بانک سرمایه بانک سامان بانک پاسارگاد بانک تجارت بانک ملت